utilidade isolante

Materiais isolantes: características, tipos e exemplos