لباس نجات قرقیزستان

9 نکته برای سفر به قرقیزستان

网页2018年3月1日 · ۳- هم لباس گرم و هم لباس سرد بردارید قرقیزستان سرزمینی کوهستانی است و نکته بسیار مهم در کشورهای مرتفع این است که اختلاف دمای قابل توجهی بین روز و شب وجود دارد و وضعیت هوا …

评论数: 1

راهنمای کامل زندگی در قرقیزستان- مؤسسه مهاجرتی ...