لباس های قوس دار عربی

اسامی لباس‌ها در زبان عربی | بیاموز

网页در این درس با اسامی لباس‌ها در زبان عربی آشنا می‌شویم. مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز هرچیزی که برای یادگیری عربی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!

نگاهی به لباس محلی زنان در کشورهای عربی - رصيف 22