پوشش ایمنی مالی

پوشش مالی بیمه شخص ثالث - بیمه بازار

网页2022年9月3日 · پوشش مالی ثالث از حداقل ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان ‌تا حداکثر ۱۵۴ میلیون تومان قابل خریداری است. در تصویر زیر پوشش مالی، قابل مشاهده و در سایت بیمه‌ بازار قابل انتخاب و خریداری است. معمولاً ...

评论数: 2

بیمه مسئولیت چیست؟ | انواع بیمه مسئولیت و خطرات ...