لباس های کلیدی چین

لباس سنتی چین - 4 لباس معروف در چین باستان

网页2023年2月21日 · در سال های 1912 تا سال 1949 پس از میلاد، لباس های بلند چینی محبوبیت خاص خود را در زندگی روزمره داشتند. همزمان با انقلاب جدید در چین، سبک لباس پوشیدن در این کشور به سمت کشورهای غربی متمایل شد.

پوشاک مردم چین - آکادمی تخصصی زبان چینی میرزایی