نام نظامی اتیوپی

اتیوپی | دائرةالمعارف بزرگ اسلامی | مرکز ...

网页2020年5月23日 · رهبری نظامی حزب از 1981 م به ایجاد و تقویت تعاونیهای روستایی، سازمانهای توده‌ای جوانان، زنان، روستاییان و كارگران پرداخت و در 1984 م، همزمان با جشنهای دهمین سال انقلاب، «حزب كارگران اتیوپی» را جایگزین حزب زحمتكشان ساخت.

آشنائي مختصر با كشور اتیوپی

网页2018年3月28日 · در سال ۱۹۷۷ سومالی به اتیوپی حمله نمود که باعث بروز جنگ اوگادن گردید؛ ولی اتیوپی بسرعت آنها را با سیل تجهیزات نظامی اتحاد شوروی شکست داده و در سال بعد نیز با حضور نظامیان …

预计阅读时间:18 分钟

قتل عام در اتیوپی: شبه‌نظامیان تیگرای و ...

网页2020年11月25日 · کمیته حقوق بشر اتیوپی این اتفاقات را در حد «جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی» خواند. براساس گزارش‌های شاهدان محلی و اعضای کمیته‌ای که برای دفن قربانیان تشکیل شد، در این قتل عام حداقل 600 شهروند ...

کشوراتیوپی: اطلاعات کلی اتیوپی