کت از اسلوونی

euronews - اخبار بین المللی در مورد اسلوونی

网页2023年2月22日 · اسلوونی می‌گوید حصار فلزی ۲۰۰ کیلومتری در مرز خود با کرواسی را بر می‌چیند. این حصار برای جلوگیری از ورود مهاجران کشیده شده بود که طبق گفته مقامات اسلوونی تاثیری نداشته است.

اسلوونی | اطلاعات کامل درباره کشور اسلوونی به ...