لباس فلش چین

لباس سنتی چین - 4 لباس معروف در چین باستان

网页2023年2月21日 · به عنوان یک بخش مهم از تمدن کشور چین، لباس سنتی چین نقش حیاتی در تاریخ و فرهنگ این کشور دارد. ویژگی های اصلی که در لباس های چینی باستان در دوران گذشته با دوران معاصر مشاهده می کنید شامل لباس هایی با یقه متقاطع، دامن یا ...

پوشاک مردم چین - آکادمی تخصصی زبان چینی میرزایی